Bilans zysków i strat, czyli finansowa kontrola hotelu

pokoj htOgólnie rzecz ujmując, kontrola finansowa hotelu polega na sprawdzeniu prężności działania poprzez oszacowanie zysków i strat. W tworzeniu takiego bilansu trzeba wziąć pod uwagę: dochód z pokoi, posiłków i napojów, wykonywanych telefonów i innych usług, z których korzystają goście. Najważniejsze i największe są oczywiście zyski z trzech pierwszych działów, a pozostałe stanowią dodatek. Do obliczenia dochodu hotelu niezbędne jest dokładne oszacowanie wpływów z poszczególnych sfer, a następnie ich zsumowanie. Kolejnym etapem tworzenia bilansu finansowego jest potrącenie wartości wypływów. Od uzyskanej kwoty należy odjąć stałe, niepodzielne koszty utrzymania i promocji, takie jak: administracja, marketing, naprawy czy wydatki na energię. Do innych stałych opłat należą: wyposażenie, wynajem/dzierżawa, podatki, ubezpieczenie itp..  Rentowność hotelu określa się jednak głównie dzięki współczynnikowi zajmowanych pokoi, ogółowi gości rocznie, ilości osób przypadających na jedno łóżko, przeciętnej liczbie wolnych pokoi czy zyskowi przeliczonemu na jeden wolny i zajmowany pokój. Reasumując należy wziąć pod uwagę (w przeliczeniu na jeden wolny pokój) profity z czterech podstawowych usług, pomniejszone o koszty stałe.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *